какую сумму ежемесячно получает мать одиночка

Какие пособия я должна буду получить


Рождения ребенка вне брака, либо по истечении 300 дней со дня расторжения предыдущего брака. Этот же пункт применяется при усыновлении (удочерении) ребенка.

Если же ребенок рожден в законном браке или еще не прошло 300 дней со дня его расторжения, но бывший или настоящий супруг оспорил в судебном порядке факт отцовства.

В каждом регионе страны действуют свои права и льготы, устанавливаемые для данной категории граждан.

Сколько в месяц я должна получать как мать одиночка воспитывающая одного ребенка?


Законодавство, що регламенту виплату допомогу одиноким матерям є — Закон України «Про допомогу сімям з дітьми» та Постанова КМУ від 27.12.2001р. № 1751 «Про затвердження порядку призначення і виплат державної допомоги сімям з дітьми».

Рекомендуем прочесть:  Пдд въезд под кирпич

Пункт 34 Вказаної постанови КМУ передбачає, що допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матерям (батькам) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I — IV рівня акредитації, — до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.